Last ned som PDF

45 sider

0.27 MB

Forsiden av dokumentet Byggekostnadsprogrammet

Evaluering

Byggekostnadsprogrammet sluttevaluering

Byggekostnadsprogrammet (BKP) var et 5 årig samarbeidsprogram (2005-2009) mellom byggenæringens organisasjoner, representert ved BAE-rådet og Kommunal-og regionaldepartementet. Hovedmål har vært å bidra til å redusere veksten i byggekostnadene og øke produktiviteten i næringen. Programmet har fokusert på tre hovedtemaer: • Bedre kundekompetanse • Økt produktivitet • Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd I løpet av programperioden har staten v/KRD tilført programmet 80 mill kr. Næringen har brukt anslagsvis 105 mill kr regnet som egeninnsats eller pengestøtte. Det ble fullført 39 prosjekter i programperioden. Programstyret har vært proaktiv og ivaretatt sin styringsrolle på en god måte, i god dialog med eierne. Programmets fokusområder har grepet tak i viktige utfordringer for næringen. Undersøkelser viser at programmet har satset på de riktige temaene. Programmet berømmes for sin innsats når det gjelder formidling av resultater. Bransjeorganisasjonene har i mindre grad fungert godt som kanaler for spredning av informasjon. Programmet har ikke vært så omfattende at har kunnet føre til større varige endringer i næringen. Spørreundersøkelser og intervjuer viser at programmet har produsert nyttig kunnskap for særlig den utøvende delen av næringen. Krav om samarbeid i prosjektene har bidratt til å etablere nye relasjoner innen næringen og overfor forbrukerorganisasjoner og FOU-miljøer.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utførere

Agenda Kaupang og Asplan Viak

Forfatter

Morten Stenstadvold

Språk

norsk (bokmål)