Last ned som PDF

76 sider

0.25 MB

Forsiden av dokumentet Med utkantbutikken i sentrum

Evaluering

Med utkantbutikken i sentrum evaluering av merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane

Denne rapporten presenterer den andre evalueringa som har vore gjort av Merkur. Programmet har tidlegare vore evaluert i 1998 (Lein og Sæter 1998). Ein konklusjon frå denne evalueringa, er at deltakarane hadde eit godt inntrykk av dei fleste delane av programmet, sjølv om det også vart peikt på potensiale for forbetringar. Eit sentralt mål med den nye evalueringa er å vurdere om Merkur fyller dei behov utkantbutikkane møter sju år seinare. Evalueringa er primært basert på dei erfaringane butikkdrivarar og sentrale aktørar rundt desse har gjort gjennom deltaking i programmet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utførere

Møreforskning AS og Høgskulen i Volda

Forfattere

Finn Ove Båtevik, Geir Tangen og Else Ragni Yttredal

Språk

norsk (nynorsk)

ISBN

82-7692-248-1