Last ned som PDF

101 sider

1.7 MB

Forsiden av dokumentet Hager i skiftende landskap

Evaluering

Hager i skiftende landskap evaluering av SIVAs næringshagesatsing

Evalueringen av næringshagene viser at næringshageselskapene over tid har gjennomgått en utvikling fra først og fremst å være en aktør i utviklingen av samlokaliserte bedrifter, til også å være en regional utviklingsaktør. Næringshagene får gjennomgående positiv vurdering, både av bedriftene som er lokalisert i næringshagene, bedrifter utenfor næringshagene, kommuner og aktører i det regionale virkemiddelapparatet. Det pekes også på problematiske sider ved næringshagene. Disse er for det første knyttet til spørsmålet om hvorvidt næringshagene skal fortsette å dyrke den regionale utviklerrollen, og om dette vil skje på bekostning av det mer bedriftsspesifikke arbeidet. For det andre dreier det seg om at flere ser behov for bredere anlagt diskusjon med og blant aktørene i virkemiddelapparatet om næringshagenes framtidige rolle, og om de økonomiske betingelsene for å utvikle denne.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Toril Ringholm, Gro Alteren, Elisabeth Angell, Arild Buanes og Margrethe Aanesen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7492-206-8