Last ned som PDF

99 sider

1.83 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av nyvekst

Evaluering

Evaluering av nyvekst

Formålet med evalueringen har vært å vurdere hvordan Nyvekst har fungert de to første årene og få frem eventuelle behov for endringer av tjenesten. Rapporten anbefaler at det gjøres en vurdering om det er grunnlag for å videreføre tjenesten. Siden det gjennom arbeidet med evalueringen har blitt avklart at det er begrenset tilgang på vekstbedrifter i distriktene, har det i forbindelse med evalueringen også vært naturlig å se noe nærmere på grunnlaget for tjenesten. Evalueringen viser at det eksisterer betydelig utfordringer med hensyn til å utvikle virke-midler rettet mot vekstbedrifter i distriktene. Vi håper at rapporten vil være nyttig for Innovasjon Norges arbeid for videreutvikling av Nyvekst, og mer generelt for arbeidet med ut-viklingen av Innovasjon Norges entreprenørskapsstrategi.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Olav R. Spilling, Bjørn Harald Hansen og Ekaterina S. Bjørnåli

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7218-691-2