Last ned som PDF

144 sider

10.69 MB

Forsiden av dokumentet Modellprosjektet Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Følgeforskning, 2007

Studie

Modellprosjektet Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Følgeforskning, 2007

Prosjektet er følgeforskning av et utviklingsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. 10 kommuner og 3 fylkeskommuner har i en 3-årsperiode arbeidet med å utvikle modeller for tilpasset opplæring, som skal bidra til å redusere omfang av spesialundervisning ved at flere elever får et godt tilpasset tilbud innenfor den ordinære opplæringen. Prosjektene har gjennomført ulike tiltak for á bedre tilpasning av opplæringen, både av pedagogisk, organisatorisk og ressursmessig art. Noen av kommunene har også arbeidet med utvikle modeller på skole- og kommunenivå nar det gjelder tilpasset opplæring. Resultatene av evalueringen viser at mange skoler lykkes i å utvikle en mer tilpasset opplæring, vurdert ut fra prosjektdeltakernes og det øvrige personale ved skolene sine erfaringer. Så langt er omfanget av spesialundervisning ikke redusert i overbevisende grad, noe som kan forklares både ved at tidsperioden er for kort til å endre institusjonell praksis, og med at selve målsettingen for prosjektet indikerer en omvendt proporsjonal sammenheng mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning som Modellprosjektet gir grunn til & stille spørsmål ved.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning