Last ned som PDF

103 sider

0.77 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering : mentorpiloter in 2008/09

Evaluering

Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 sluttevaluering

Formålet med evalueringen har vært å evaluere prosjektet Mentorpiloter for unge etablere i regi av Innovasjon Norge. Hovedresultatet viser at 90 prosent av deltakerne i mentortjenesten har hatt svært høy eller høy nytte av mentorsamtalene. Denne rapporten er sluttrapporten i følgeevalueringen av prosjektet Mentorpiloter for unge etablerere i regi av Innovasjon Norge. Pilotprosjektet er iverksatt etter en egen bevilgning fra Kommunal- og regionaldepartementet som skal bidra til strategisk veiledning over tid for unge etablerere. Pilotperioden strekker seg fra april 2008 til juni 2009, og de tre pilotfylkene er Hordaland, Sogn og Fjordane og Troms.

Publisert

Eiere

Innovasjon Norge og Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Næringssenteret i Vestfold AS

Forfattere

Grete Zimmer og Tove C. Kittelsen

Språk

norsk (bokmål)