Last ned som PDF

91 sider

0.59 MB

Forsiden av dokumentet Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprgram

Evaluering

Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprgram

Rapporten vurderer i hvilken grad inudstri-inkubatorprogrammet har hatt positive effekter og bidratt til å redusere markeds- og systemsvikt. Evaluator finner at programmet har fra middels til høy grad av addisjonalitet og tilfredsstillende måloppnåelse. Vurderer at det er for tidlig å vurdere effekter og resultater da de fleste industri-inkubatorene og inkubatorbedriftene er relativt nyetablerte. Evalueringen kartlegger hvordan industri-inkubatorsatsningen implementeres og egenvurdert nytte fra ulike typer respondenter. En viktig del av evalueringen er å vurdere programmets addisjonalitet, med andre ord i hvor stor grad industriinkubatorene har medført resultater som ellers ikke ville funnet sted. Vi har vurdert addisjonalitet både i forhold til innsats og resultater.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Tommy Høyvarde Clausen og Einar Rasmussen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7321-571-0