Last ned som PDF

88 sider

0.91 MB

Forsiden av dokumentet Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger"

Evaluering

Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger"

Et betydelig antall bedrifter har gjennom inkubatortilbudet blitt hjulpet til mer effektiv etablering, og utvikling av forretningsideens innovasjons- og vekstpotensial. Evaluators hovedinnvending er at inkubatorprogrammets distribuerte løsninger ser ut til å være implementert i en regional kontekst uten nødvendige tilpasninger til et virkeområde som er svært forskjellig fra de sentrale FoU-tunge miljøenehvor programmet har sin opprinnelse. Addisjonaliteten til ordningen er vurdert i evalueringen. Evalueringen viser at programmet i tråd med intensjonen om å utvikle distribuerte løsningerhar etablert et inkubatortilbud over store deler av landet. Et betydelig antall bedrifter har gjennom inkubatortilbudet blitt hjulpet til mer effektiv etablering, og utvikling av forettingsideens innovasjons- og vekstpotensial.

Publisert

Eiere

Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Utgivere

Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Lars Rønning, Tommy Clausen, Bjarne Lindeløv og Elisabeth Ljunggren

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7321-578-9