Last ned som PDF

88 sider

10.12 MB

Forsiden av dokumentet Frafall i videregående opplæring

Kunnskapsoppsummering

Frafall i videregående opplæring En systematisk kunnskapsoversikt

I 2014 fikk Kunnskapssenter for utdanning i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide en systematisk kunnskapsoversikt om frafall i videregående opplæringDen systematiske kunnskapsoversikten samler og syntetiserer tiltak som har vært prøvd ut og undersøkt gjennom forskning. Rapporten beskriver tiltak som har dokumentert effekt på frafall i videregående opplæring. I tillegg til å vurdere studienes kvalitet og relevans, beskriver rapporten grupper av tiltak (tiltakskategorier) og enkelttiltak som har hatt effekt. Et mål med den systematiske kunnskapsoversikten er å gi programmet et solid grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som bør utprøves systematisk og hvordan tiltakene bør utformes og implementeres.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Universitetet i Stavanger

Forfattere

Sølvi Lillejord, Kristoffer Halvorsrud, Erik Ruud, Konrad Morgan, Tor Freyr, Peder Fischer-Griffith, Ole-Johan Eikeland, Trond Eiliv Hauge, Anne D. Homme og Terje Manger

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212034013

Tema

utdanning og forskning