Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Frafall i videregående opplæring

Kunnskapsoppsummering

Frafall i videregående opplæring En systematisk kunnskapsoversikt

I 2014 fikk Kunnskapssenter for utdanning i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide en systematisk kunnskapsoversikt om frafall i videregående opplæringDen systematiske kunnskapsoversikten samler og syntetiserer tiltak som har vært prøvd ut og undersøkt gjennom forskning. Rapporten beskriver tiltak som har dokumentert effekt på frafall i videregående opplæring. I tillegg til å vurdere studienes kvalitet og relevans, beskriver rapporten grupper av tiltak (tiltakskategorier) og enkelttiltak som har hatt effekt. Et mål med den systematiske kunnskapsoversikten er å gi programmet et solid grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som bør utprøves systematisk og hvordan tiltakene bør utformes og implementeres.

Publisert

Eier

Forskningsrådet

Utfører

Kunnskapssenter for Utdanning

Forfattere

Sølvi Lillejord, Kristoffer Halvorsrud, Erik Ruud, Konrad Morgan, Tor Freyr, Peder Fischer-Griffith, Ole-Johan Eikeland, Trond Eiliv Hauge, Anne D. Homme og Terje Manger

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212034013

Tema

utdanning og forskning