Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Norad i korte trekk 2006

Årsrapport

Norad i korte trekk 2006

- Norads organisasjon- Hva er Norad- Fattigdom, bistand og resultater- Rådgivning på faglige satsningsområder-- Rådgivning om god bistand-- Fredsbygging og konfliktsensitiv bistand-- Budsjettstøtte og offentlig finansforvaltning-- Energi og infrastruktur-- Miljø-- Kvinner og likestilling-- Utdanning og forskning-- Helse, hiv og aids-- Næringsutvikling-- Korrupsjon- Tilskudd til partnere i sivilt samfunn, næringsliv og forskning-- Støtteordninger til sivilt samfunn-- Støtteordninger til næringslivet-- Støtteordninger til høyere utdanning og forskning-- Støtteordninger til internasjonale organisasjoner-- Andre støtteordninger- Kvalitetssikring og evaluering- Forvaltningsgjennomganger og forvaltningsfaglige verktøy- Evaluering- Statistikk- Norges samarbeidsland

Publisert

Eier

NORAD

Språk

norsk

ISBN

8275481791