Last ned som PDF

128 sider

1.22 MB

Forsiden av dokumentet Tillit forplikter

Forhåndsutredning

Tillit forplikter Rapport fra Karantenelovutvalget

Karantenelovutvalget ble oppnevnt 24. juni 2020 for å vurdere og komme med forslag til endringer i lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven). Rapporten er inndelt i fem hoveddeler. Den første innledende delen omfatter sammendrag og utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsform. I bakgrunnsdelen, del to, omtales relevante deler av gjeldende norsk rett samt noe utenlandsk rett. Utvalgets vurderinger og drøftinger av karanteneloven i henhold til mandatet er tatt inn i del tre. Rapportens del fire redegjør for økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag. Del fem i rapporten inneholder utvalgets lovforslag med særmerknader.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Utvalg

Forfatter

Endre Skjørestad

Språk

norsk

Tema

statsforfatning og demokrati

Nøkkelord

Covid-19

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

treffsikkerhet utfordringsbildet virkning/effekt