Last ned som PDF

40 sider

2.92 MB

Forsiden av dokumentet Overflatebehandling av betongkonstruksjoner

Statusrapport

Overflatebehandling av betongkonstruksjoner Feltforsøk Skarnsundet bru. Sluttrapport

For å dokumentere ulike produkters kloridbremsende effekt og oppførsel under reelle feltforhold, ble 10 leverandører invitert til å overflatebehandle prøvefelt på Skarnsundet bru i Nord-Trøndelag. Leverandørene valgte selv produkt for utprøving, forbehandlingsmetode og påføringsmetode. Overflatebehandlingene ble påført sommeren 1993, og er undersøkt siden med ujevne mellomrom til den siste omfattende feltundersøkelsen ble gjennomført i 2005. Denne rapporten oppsummerer alle undersøkelsene og erfaringene vi har gjort i dette prosjektet, og gir konklusjoner basert på de resultatene som foreligger.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Jan-Magnus Østvik og Claus K. Larsen

Språk

norsk (bokmål)