Evaluering

Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet

Arbeidsgruppen har i henhold til mandatet foretatt en analyse av dagens Folkeregister og regelverket rundt dette. De store brukerne av folkeregisteropplysninger har gitt en oversikt over deres bruk av folkeregisteropplysninger og har kommet med innspill når det gjelder behov som ikke er dekket av dagens Folkeregister og forslag til forbedringer både sett i forhold til innhold, kvalitet, saksbehandling, tilgjengelighet, distribusjon og prising. Når det gjelder vurdering kvaliteten på opplysningen som finnes i Folkeregisteret har gruppen bedt om Folkeregistermyndighetens egen vurdering av denne.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk