Last ned som PDF

33 sider

0.98 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonal kartlegging av fritidskortordninger

Kartlegging

Nasjonal kartlegging av fritidskortordninger

Oslo Economics har på oppdrag for Kulturdepartementet kartlagt omfang av og innretning på eksisterende fritidskortordninger i kommuner og fylkeskommuner. Kartleggingen er basert på en omfattende informasjonsinn- henting, ved bruk av både internettsøk, spørreundersøkelse og dybdeintervjuer med representanter for kommuner og fylkeskommuner.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

KUD

Forfatter

Marit Svensgaard

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet