Last ned som PDF

73 sider

0.3 MB

Forsiden av dokumentet Delkostnadsnøkkel videregående skole

Studie

Delkostnadsnøkkel videregående skole Utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet

Econ Pöyry har, på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, analysert hvilke faktorer som har betydning for variasjonen i kostnader ved videregående opplæring mellom fylkeskommunene. Prosjektet er gjennomført i perioden desember 2008 - april. I delkostnadsnøkkelen for videregående opplæring i inntektssystemet for fylkeskommunene fordeles rammetilskuddet til de enkelte fylkeskommunene basert på indikatorer for utgiftsbehovet. I denne rapporten gjennomføres analyser av utgiftsbehovet med henblikk på å revidere delkostnadsnøkkelen. Vi foreslår å inkludere en indikator for bosettingsmønsteret i nøkkelen, samt å revidere måten man ivaretar at det gjennomgående er dyrere å gi videregående opplæring til yrkesfagelever enn til elever på studieforberedende utdanningsprogrammer. Resultatene tyder også på at antall innvandrere i alderen 16-18 år er en kostnadsdriver i videregående opplæring, men denne konklusjonen er noe usikker.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788282320641

Tema

utdanning og forskning