Last ned som PDF

138 sider

2.28 MB

Forsiden av dokumentet Fra innvortes til utvortes bruk

Evaluering

Fra innvortes til utvortes bruk

Sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram. Rapporten er utarbeidet av International Research Institute in Stavanger (IRIS) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag fra KRD.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

Norce Norwegian Research Centre As og OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Ståle Opedal og Inger Marie Stigen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788249005185