Last ned som PDF

12 sider

0.67 MB

Forsiden av dokumentet Konsekvensutredning for E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Sluttdokument

Evaluering

Konsekvensutredning for E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Sluttdokument

På grunnlag av utredningsprogram 29 juni 1995, konsekvensutredningen, rapporter fra 1996 og 1998, for E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen, og innkomne høringsuttalelser, har Vegdirektoratet som ansvarlig myndighet vurdert at utredningsplikten er oppfylt, jf bestemmelsene om konsekvensutredning i plan- og bygningsloven kapittel VII-a-

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon