Last ned som PDF

23 sider

0.4 MB

Forsiden av dokumentet Programplan

Strategi/plan

Programplan Fra 2016 og løpende. Marine ressurser og miljø – MARINFORSK

MARINFORSK er Forskningsrådets viktigste tematiske satsing på marin forskning og omfatter forskning knyttet til både hav- og kystområder. Programmet skal gi forvaltningen et godt kunnskapsgrunnlag og bidra til økt marin verdiskaping, med bærekraft som gjennomgående prinsipp. Programmet skal være sentralt i oppfølgingen av Forskningsrådets nordområdesatsing.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212035096

Tema

utdanning og forskning