Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Det handler om følelser

Forhåndsutredning

Det handler om følelser

Norsk senter for Bygdeforsking har på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet gjennomført ei utgreiing om lokalisering, tilstand, eigarar og eigarforhold på eigedomar utan busetting, og kva faktorar som hemmar og fremmar omsetnaden av

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Språk

norsk