Last ned som PDF

134 sider

8.72 MB

Forsiden av dokumentet Organisering av luftambulansetjenesten

Forhåndsutredning

Organisering av luftambulansetjenesten

Stortinget ba regjeringen utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Det ble derfor satt ned en ekspertgruppe som skulle utrede framtidig drift av luftambulansetjenesten. Ekspertgruppen skal utrede modeller for framtidig drift av den operative delen luftambulansetjenesten (ambulansefly og ambulansehelikopter).

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Ekspertgruppe

Forfatter

Sven Ole Fagernæs mfl.

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg

Nøkkelord

luftambulansetjenesten

Virkemidler

organisering

Analysekriterier

utfordringsbildet kostnader mulighetsrommet