Last ned som PDF

30 sider

0.95 MB

Forsiden av dokumentet Kjønnslemlesting - Hva skjer, og hva gjør Norge?

Studie

Kjønnslemlesting - Hva skjer, og hva gjør Norge?

Norge har gått ut med høy politisk profil når det gjelder kjønnslemlesting. I 2003 ble Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter (2003-2010) lansert. Planen er ambisiøs, med en rekke forslag til innsatsområder. Hovedområdene er forebygging og sosial mobilisering, rehabilitering og kompetanseheving. Så langt har den norske støtten i all hovedsak gått til forebygging og sosial mobilisering. Planen er nylig blitt forlenget fram til 2013, som en del av handlingsplanen for kvinner, rettigheter og likestilling. Rapporten er basert på erfaringer fra feltbesøk og prosjektvurderinger knyttet til kjønnslemlesting i flere land. Erfaringer fra mange års arbeid med HIV forebygging har også vært nyttig. I tillegg kommer forsknings- og evalueringsrapporter og annen relevant litteratur.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788275485739