Last ned som PDF

35 sider

1.32 MB

Forsiden av dokumentet Skarnsundet bru. Feltforsøk overflatebehandling

Studie

Skarnsundet bru. Feltforsøk overflatebehandling

Denne rapporten oppsummerer initieringen, planleggingen og gjennomføringen av feltforsøkene med overflatebehandling på Skarnsundet bru. 10 leverandører har selv valgt sitt mest egnete produkt for å hindre kloridinntrengning. De spesifiserte for forbehandling som de selv sto for. Alle 10 leverandørene påførte sitt eget produkt på forsøksfeltene. Før påføring ble betongen grundig undersøkt visuelt, og alle riss, grove porer og reparerte områder ble registrert. Det ble tatt ut kjerner for fasthet, vanntetthet, kapillærsug og kloridprofil. I tillegg ble det tatt ut borstøv for kloridprofil fra alle felt.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon Plan, bygg og eiendom