Last ned som PDF

84 sider

1.11 MB

Forsiden av dokumentet Samfunnstjenlige vegtunneler: Funksjonskrav for tekniske installasjoner

Statusrapport

Samfunnstjenlige vegtunneler: Funksjonskrav for tekniske installasjoner

Statens vegvesen har gjennom etatssatsingsprosjektet "Samfunnstjenlige vegtunneler" satt fokus på trafikksikkerhet, miljø og langsiktig eierskap innenfor tunnelteknologien. Prosjektet som har gått over 4 år har hatt som målsetting å videreutvikle og forbedre dagens teknologi og gi rom for nytenking ved å utvikle mer kostnadseffektive, bedre, sikrere og mer miljøvennlige tunneler. Etatssatsingsprosjektet er inndelt i flere delprosjekt. Delprosjekt "Tekniske installasjoner" har bl.a. som målsetting: ”gruppen utarbeider funksjonskrav og/eller tekniske krav og beskriver funksjonssikkerhet som ivaretar både eksisterende og foreslåtte framtidige løsninger”. På bakgrunn av en omfattende erfaringsregistrering er det utarbeidet forslag til funksjonskrav for en del viktige tekniske installasjoner. Kravene kan fremstå som rene funksjonskrav, en kombinasjon av funksjonskrav og tekniske krav eller rene tekniske krav. Rene funksjonskrav vil i hovedsak være knyttet til overordnet nivå.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Harald Buvik

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon