Last ned som PDF

88 sider

1.7 MB

Forsiden av dokumentet Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene

Forhåndsutredning

Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene

I januar 2014 ga Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en fagrapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Sentrale tema ved helse- og omsorgstjenesten som tjenestetilbudet, organisering og finansiering av tilbud til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, skulle belyses. Dette skulle også inkludere pårørendes situasjon. Hensikten med fagrapporten er å beskrive et faglig grunnlag for å kunne vurdere, planlegge og iverksette tiltak for fremtiden. Fagrapporten belyser tilbud til pasienter og brukere i alle aldre med ulike sykdommer og lidelser. Fagrapporten beskriver ulike modeller, samhandling og erfaringer fra eksisterende tiltak og prosjekter. Erfaringer fra andre land og samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner belyses.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Helsedirektoratet

Forfatter

Dagny Faksvåg Haugen mfl

Språk

norsk