Last ned som PDF

12 sider

0.39 MB

Forsiden av dokumentet Sluttrapport fra konferansen "Right-wing Extremism and Hate Crime"

Statusrapport

Sluttrapport fra konferansen "Right-wing Extremism and Hate Crime"

I mai 2013 arrangerte Utenriksdepartementet en todagers internasjonal konferanse om høyreekstremisme og hatkriminalitet. Konferansen ble holdt i Oslo og tok særlig for seg den nye fremveksten av høyrekstremisme og hatkriminalitet rettet mot minoriteter i Europa. Dette dokumentet er sluttrapporten fra konferansen.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

engelsk

Tema

lov og rett, beredskap