Last ned som PDF

17 sider

1.09 MB

Forsiden av dokumentet Programplan - Program for helse- og omsorgstjenester 2006 - 2010

Strategi/plan

Programplan - Program for helse- og omsorgstjenester 2006 - 2010 Programplan

Programplanen beskriver de fire tematiske hovedområdene, prioriteringene og virkemidlene som danner grunnlag for programmet og styrets arbeid i perioden 2005-2010. Programmets overordnede mål er å utvikle relevant ny kunnskap om helsetjenesten. Gjennom dette skal programmet bidra til bedre helse- og omsorgstjenester, og derigjennom til økt velferd. Programmet Helse- og omsorgstjenester følger opp tidligere programsatsinger på helsetjenesteforskning. Begrepet helsetjenesteforskning omfatter her hele spekteret og alle nivåer av tjenester innenfor behandling, forebygging, pleie og omsorg. Forskningsfeltet er mangfoldig og lar seg vanskelig skarpt avgrense. Forskningen bygger på flere fag og disipliner, og har ofte en fler- og tverrfaglig tilnærming. Programmets problemfelt er tett knyttet til den helsepolitiske virkelighet. Målgruppen for forskningsresultatene er bred, og formidlingsbehovet er stort. Brukerne av forskningen er foruten forskersamfunnet selv, politikere, helseforvaltning, helsearbeidere, pasienter/brukere og allmennhet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

8212023133