Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Frå politiske rettar til politisk makt

Evaluering

Frå politiske rettar til politisk makt

Det er gått 100 år sidan (1910-2010) kvinner fekk allmenn kommunal røysterett på linje med menn, og samstundes det same høve til å erobre kommunale verv, som folkevalde representantar. Lovvedtaket våren 1910 var ei viktig henging, ikkje berre i norsk kvinnehistorie, men i landets ålmenne politiske historie. Det skulle framleis gå tre år før kvinnene fekk dei same rettane som ved stortingsval. Røysterettsreforma fall såleis inn i eit større mønster. Også ved mange andre krossvegar har viktige demokratiske og sosiale nyordningar blitt testa ut innanfor den kommunale sfæren fyrst, og deretter gjennomført i statlig samanheng. Kva innebar det eigentleg at kvinnene etter mange års kamp fekk dei same formelle rettane i det kommunale livet som mennene? Kan vi no, etter desse 100 åra, definitivt slå fast at kvinner og menn stiller likt som kommunale medborgarar? Forfattarane beskriv ei utvikling fram til i dag, 100 år etter den formelle jamstellinga, og peikar på at vi et stykke att før kvinner stiller likt med menn som kommunale medborgarar.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Uni Rokkansenteret

Forfattere

Yngve Flo og Jacob Aars

Språk

norsk (nynorsk)