Last ned som PDF

65 sider

4.45 MB

Forsiden av dokumentet Status for tiltak i handlingsplanen «Tid for nyskaping og produksjon» 2008 til 2012

Statusrapport

Status for tiltak i handlingsplanen «Tid for nyskaping og produksjon» 2008 til 2012 Regjeringens forenklingsarbeid

Rapporten gir status for over 90 forenklingstiltak på tvers av forvaltningen som inngikk i regjeringens handlingsplan ”Tid for nyskaping og produksjon” fra 2009. Rapporten viser at regjeringen gjennom de siste 5 årene har iverksatt en rekke viktige forenklinger. For 20 av de departementsspesifikke tiltakene som omtales i rapporten er de årlige besparelsene for næringslivet estimert til om lag 160 mill. kroner. Rapporten understreker viktigheten av å også gjennomføre de små tiltakene, som hver for seg ikke får stor oppmerksomhet, men som i sum bidrar til betydelig forenkling for næringslivet.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Næringsliv

Analysekriterier

fremdrift