Last ned som PDF

25 sider

0.23 MB

Forsiden av dokumentet Nominering og konstituering i norske kommunar

Evaluering

Nominering og konstituering i norske kommunar

I dette notatet har vi undersøkt to viktige fasar i det lokalpolitiske rekrutteringsarbeidet. For det første har vi undersøkt nokre sider ved dei kommunale nominasjonane, der partia rekrutterer kandidatar til vallistene før valet. For det andre har vi sett på sider ved konstitueringsprosessen, der partia fordeler lokalpolitiske verv imellom seg etter at kommunevalet er unnagjort. I begge tilfeller har vi vore opptekne av korleis prosessane påverkar kjønnssamansettinga av dei organa ein rekrutterar til. Hovuddelen av datamaterialet er henta frå prosjektkommunane, men vi har samanlikna resultata herfrå med landsomfattande data der vi har hatt tilgang til slike.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Hans-Erik Ringkjøb og Jacob Aars

Språk

norsk (nynorsk)