Last ned som PDF

86 sider

0.77 MB

Forsiden av dokumentet Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid

Studie

Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid - en kunnskapsstatus om lokale mediers rolle for lokaldemokratiet i et kjønnsperspektiv

De lokale mediene er tillagt en viktig rolle i lokaldemokratiet, og denne rapporten er en diskusjon av hvilken rolle de lokale mediene spiller i dagens lokaldemokrati. Rapporten konstaterer at de lokale papiravisene fortsatt er det viktigste mediet i lokaldemokratiet. Lokalavisen er derfor det lokale mediet som har fått mest oppmerksomhet i denne rapporten. Mange lokalaviser er også blitt mer enn en papir‐ eller nettaviser, og produserer stoff både for radio og fjernsyn (på og utenfor internett). Kjønnsperspektivet vil bli inkludert i denne rapporten ved at et likestillingsperspektiv blir benyttet på de problemstillingene som belyses. I denne rapporten er det derimot først og fremst kjønnslikestilling som diskuteres. Rapporten er bestilt i forbindelse med KRDs prosjekt Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Universitetet i Sørøst-Norge

Forfatter

Eiri Elvestad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788278602133

Tema

Kultur, idrett og frivillighet likestilling, integrering og inkludering