Last ned som PDF

39 sider

2.44 MB

Forsiden av dokumentet Økt norsk kornproduksjon: Utfordringer og tiltak

Forhåndsutredning

Økt norsk kornproduksjon: Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe

Melding til Stortinget nr. 9 (2011-12), Velkommen til bords, har en tydelig ambisjon om at matproduksjonen i Norge skal øke i takt med befolkningsveksten og det framtidige behovet i nasjonal matforsyning. Et av områdene som i den sammenheng framstår som kritisk er kornproduksjonen, der en har hatt en nedgang i total produksjonsmengde gjennom de siste 20 årene. Landbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum etablerte i september 2012 en ekspertgruppe med formål å gi anbefalinger om tiltak for økt norsk kornproduksjon. Denne rapporten presenterer ekspertgruppens vurderinger og anbefalinger av tiltak som kan bidra til at norsk kornproduksjon i 2030 er 20 % større enn i dag.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utfører

Ekspertutvalg

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Mat, fiske og landbruk