Last ned som PDF

106 sider

0.48 MB

Forsiden av dokumentet Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg

Evaluering

Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg

Da den nye valgloven for fylkes- og kommunestyrevalg ble vedtatt i 2002 (Besl. O. nr. 88 2001-2002) ble muligheten til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg fjernet. I 2008 tok Stortinget igjen opp diskusjonen om strykeadgangen, med utgangspunkt i noen representanters ønske om å gjeninnføre denne (Representantforslag nr. 15 2007–2008). Det ble besluttet at regjeringen skulle utrede muligheten for å gjeninnføre strykninger ved kommunestyrevalg. Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, og har som formål å analysere effektene av en eventuell gjeninnføring av strykninger.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utførere

Institutt for samfunnsforskning, Norce Norwegian Research Centre As og Universitetet i Oslo

Forfattere

Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Ottar Hellevik og Jacob Aars

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7763-291-9