Last ned som PDF

99 sider

1.2 MB

Forsiden av dokumentet Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler

Evaluering

Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler

Rambøll Management Consulting AS (Rambøll) har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging av statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler, og undersøkt hvorvidt det finnes forenklingsmuligheter. Kartleggingen er utført i tidsrommet mars-september 2009, og Rambøll står alene ansvarlig for alle analyser, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Det overordnede formålet med kartleggingen var å besvare følgende tre spørsmål: 1. Hvor mye tid og ressurser bruker frivillige organisasjoner og frivilligsentraler på søk-nadsskriving og rapportering? 2. Oppfatter organisasjonene dette som unødvendig mye? 3. Hvordan kan søknadsskriving og rapportering gjøres enklere og mindre ressurskrevende for tilskuddsmottakere? For å besvare overstående problemstillinger har kartleggingen fokusert på seks statlige til-skuddsordninger tilhørende fem ulike departement. Utvalget av tilskuddsordninger består hovedsakelig av statlige grunnstøtteordninger, men favner også over to prosjektstøtteordninger.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk (bokmål)