Last ned som PDF

85 sider

1.01 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering av nivået på trekkordningen for elever i frittstående skoler

Evaluering

Vurdering av nivået på trekkordningen for elever i frittstående skoler

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for og finansiert av Utdanningsdirektoratet. Friskoleloven skal bidra til at det opprettholdes et skoletilbud utenom den offentlige skolen og på den måten sørge for valgmuligheter. Siden elevene som går i friskoler finansieres direkte gjennom tilskudd fra staten, gjøres det et trekk i kommunerammen tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittskostnaden per elev. Målet med denne rapporten er dermed å kartlegge kommunesektorens kostnader for elever i friskoler, samt å vurdere hvor godt trekkordningen reflekterer kommunesektorens faktiske kostnader knyttet til disse elevene. Videre er det også gjort vurderinger av mulige andre modeller eller om det bør innføres justeringer av dagens finansieringsmodell.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU Samfunnsforskning AS

Forfattere

Marianne Haraldsvik, Jon Marius Vaag Iversen og Ole Henning Nyhus

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788275706407

Tema

Kommuner og regioner utdanning og forskning

Virkemidler

tilskudd

Analysekriterier

kostnader