Last ned som PDF

116 sider

0.78 MB

Forsiden av dokumentet Alle til lags

Evaluering

Alle til lags frivillighetssentralen i nærmiljøet

I St. meld. 39 (2006-2007) slo regjeringen fast at de norske frivilligsentralene i framtiden bør fungere som sektorovergripende nærmiljøsentraler. I denne rapporten drøftes hva slags rolle denne formuleringen innebærer for sentralene. Det er gjort ved å ta utgangspunkt i måten sentralene har vært beskrevet på i politiske dokumenter siden de ble til i 1991. Politiske rolleforståelser har blitt sammenholdt med tilsvarende oppfatninger fra enkelte andre land. Med dette utgangspunktet er det trukket opp ulike roller for den ideelle nærmiljøsentralen, en tenkt konstruksjon hvordan sentraler burde fungere, aller forventningene tatt i betraktning. Det er også stilt spørsmål om hvor stor avstanden er mellom departementets idealer og måter et utvalg sentraler faktisk fungerer på. Tre dilemma som sentralene står overfor presenteres avslutningsvis.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Line Dugstad og Håkon Lorentzen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-7763-283-4