Last ned som PDF

56 sider

0.22 MB

Forsiden av dokumentet En jobb for idealister? Hva fremmer og hemmer rekrutteringen til førskolelæreryrket i Rogaland

Evaluering

En jobb for idealister? Hva fremmer og hemmer rekrutteringen til førskolelæreryrket i Rogaland

Prosjekt om rekruttering til førskolelærerutdanningen i Rogaland. Prosjektet er en oppfølging av IRIS-rapporten ”Førskolelærermangel i Rogaland”, som viser at fylket står overfor betydelige utfordringer når det gjelder å rekruttere personell til førskolelæreryrket. I 2008 manglet det 500 førskolelærere i Rogaland i forhold til forskriftene for pedagogisk bemanning. En sentral bakenforliggende årsak til underskuddet på pedagoger er den ekspansive utbyggingen av barnehageplasser i kjølvannet av Stoltenberg II-regjeringens mål om full barnehagedekning. Rogaland er dessuten det fylket som har hatt størst økning i antall barn i barnehage på landbasis, noe som har gjort det ekstra utfordrende å rekruttere nok pedagoger i dette fylket.

Publisert

Eier

Statsforvaltaren i Rogaland

Utgiver

Statsforvaltaren i Rogaland

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Nils Asle Bergsgard og Janne Thygesen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-490-0704-2