Last ned som PDF

18 sider

0.44 MB

Forsiden av dokumentet Program for miljøpåvirkning og helse (2011-2015)

Statusrapport

Program for miljøpåvirkning og helse (2011-2015) Sluttrapport

Programmet miljøpåvirkning og helse avsluttet i 2015 sin femårige programperiode 2011-2015. Forskningen har i all hovedsak vært finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Programmets overordnede formål er å bidra med forskningsbasert kunnskap som grunnlag for politikkutforming og helseforvaltning og ivareta helsesektorens langsiktige behov for ny kunnskap og kompetanseoppbygging.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212035348

Tema

Helse og omsorg utdanning og forskning

Analysekriterier

måloppnåelse fremdrift nytte-kost