Last ned som PDF

64 sider

9.6 MB

Forsiden av dokumentet On-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter

Kartlegging

On-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter Erfaringer

Denne rapporten gir en oversikt over erfaringer Bioforsk har med bruk av on-line måleutstyr for overvåkning av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter. Fordeler ved denne teknologien sammenliknet med manuell prøvetakning belyses og viktigheten av riktig bruk, inkludert valg av sensorer, plassering, vedlikehold, aktivering av alarmfunksjoner og kvalitetssikring av data, diskuteres. Rapporten gir også en oversikt over aktuelle leverandører av on-line måleutstyr og databaser i Norge samt en gjennomgang av måleprinsipper for ulike sensorer og parametere som er rutinemessig i bruk eller under utvikling.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forfatter

Roger Roseth

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788217012672