Last ned som PDF

31 sider

4.48 MB

Forsiden av dokumentet Ressursgjennomgang av Lotteri- og stiftelsestilsynet

Evaluering

Ressursgjennomgang av Lotteri- og stiftelsestilsynet rapport til Kulturdepartementet

Lotteritilsynet ble etablert 1. januar 2001 og Stiftelsestilsynet 1. januar 2005. I perioden frem til 2009 har det vært en rekke betydelige endringer i rammer og forutsetninger for de to tilsynene. For å se på forholdet mellom de oppgaver som tilsynene har og de ressurser som stilles til rådighet for gjennomføringen av disse, har Kulturdepartementet ønsket en ressursgjennomgang. Formålet med gjennomgangen har vært å vurdere i hvilken grad det er et rimelig forhold mellom oppgaver og ressurser, samt kommentere eventuelle misforhold mellom disse. Lotteri- og stiftelsestilsynet har tilstrekkelige ressurser til å løse oppgavene de har i dag. Gitt at det samlede ressursnivået for tilsynet forblir på dagens nivå, mener rapporten at det bør kunne overføres ressurser fra lotteriområdet til stiftelsesområdet. Ved en ytterligere tilføring av eksterne ressurser mener vi at disse bør tilfalle stiftelsesområdet.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

PriceWaterhouseCoopers AS

Språk

norsk (bokmål)