Last ned som PDF

111 sider

1.03 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen

Evaluering

Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen rapport

En vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen, herunder en beskrivelse av bransjestrukturen, finansieringskildene for norsk film, markedet for norsk film i Norge og i utlandet, og en beskrivelse av kompetansenivået i den norske filmbransjen. Rapporten er den første samlede analysen av utviklingen i den norske film-bransjen siden den omfattende omleggingen av filmstøtteordningene i 2001, og skal ifølge oppdragsbeskrivelsen omfatte følgende tre hovedområder: 1. En vurdering av de statlige tilskuddsordningene og de øvrige statlige virkemidlene, samt forvaltningen av disse. 2. Pengestrømmene i den norske film- og TV-bransjen, definert som de uavhengige produsentene. 3. En vurdering av regionale filmsatsinger, herunder en utredning om hvordan det best kan satses på film i regionene i Norge.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk (bokmål)