Last ned som PDF

20 sider

0.68 MB

Forsiden av dokumentet Kommunale IKT-tjenester - muligheter for mer effektiv drift

Statusrapport

Kommunale IKT-tjenester - muligheter for mer effektiv drift Utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartemente

Norske kommuner har i dag en høy grad av samarbeid om IT-tjenester. Det finnes et femtitalls IKT-samarbeid som organiserer IT-drift og tjenesteleveranser. Det er imidlertid grunn til å tro at det fortsatt finnes et økonomisk potensiale for større grad av fellesdrift mellom norske kommuner. Rapporten er skrevet av Nexia Management Consulting på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Nexia Norge AS

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning

Nøkkelord

IKT-politikk

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

samstemthet