Last ned som PDF

54 sider

4.8 MB

Forsiden av dokumentet Omstilling og fleksibilitet i staten i en krisesituasjon

Kartlegging

Omstilling og fleksibilitet i staten i en krisesituasjon "Ikke la en krise gå til spille"

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Rambøll gjennomført en kartlegging med formål om å frembringe ny og konkret kunnskap om sentrale erfaringer og læring fra virksomheter som har vært særlig berørt av koronakrisen. Kunnskapen dreier rundt hvordan virksomhetene har løst krevende samfunnsoppdrag i en presset situasjon. Kartleggingen har sett på utfordringer som virksomhetene har møtt knyttet til eksempelvis ledelse, omstilling og arbeidsmiljø samt hvordan statens rammeverk har lagt til rette for arbeidet. I tillegg peker kartleggingen på hvilke forbedringspunkter statlige virksomheter kan være bevisste på når det oppstår en krise, og ikke minst læringspunkter som virksomhetene kan ta med seg videre til en ny normalsituasjon. Kartleggingen benytter kvalitative datainnsamlingsmetoder. Den nye og konkrete innsikten har til hensikt å være et kunnskapsgrunnlag for KMD i deres videre arbeid med statlig arbeidsgiverstrategi og -politikk. Kartleggingen kan bidra til å sette retning for hva som bør prioriteres fremover for den statlige arbeidsgiverfunksjonen. Det samme kunnskapsgrunnlaget kan også benyttes av den enkelte statlige virksomhet i deres strategiske arbeid for å bygge videre på erfaringer og læring fra krisesituasjonen.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Rambøll Norge AS

Forfattere

Iris Maria Makridis, Lars Ivar Slemdal, Emma Wagner, Thomas Nortvedt, Vetle Høivang og Lars van Marion

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning

Nøkkelord

Covid-19