Last ned som PDF

88 sider

0.44 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av ABM-utvikling

Evaluering

Evaluering av ABM-utvikling

På oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABM-utvikling. For å fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek og museum ble ABM-utvikling etablert i 2003. DIFI har kartlagt ABM-utvikling som strategisk utviklingsorgan og som forvaltningsorgan. Deretter danner denne kartleggingen grunnlaget for en analyse av hvordan ABM-utvikling har implementert og gjennomført de kulturpolitiske og sektorfaglige intensjonene som ligger til grunn for etableringen av virksomheten. Rapporten gir også en kort sammenligning av ABM-utvikling med tilsvarende institusjoner/funksjoner i noen nordiske land og Storbritannia.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Forfattere

Gudrun Vik og Tone Kastnes

Språk

norsk (bokmål)