Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Mobbing og arbeidsro i skolen 2020

Studie

Mobbing og arbeidsro i skolen 2020 Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2020/21

Denne rapporten er en gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen 2020 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2020. I tillegg ser vi på hvordan elevvurderingene, relatert til mobbing og arbeidsro har utviklet seg over tid. Derfor vil resultatene sees i sammenheng med tidligere års elevundersøkelser og analyseres i forhold til disse. Dette er elevundersøkelser fra 2009 til 2020.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU

Forfatter

Christian Wendelborg

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788275706384

Tema

utdanning og forskning