Last ned som PDF

47 sider

0.44 MB

Forsiden av dokumentet Prosjektkatalog 2002-2015

Statusrapport

Prosjektkatalog 2002-2015 FoU-satsing. Strategiske høgskoleprosjekter - SHP

Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) er en institusjonsstrategisk satsing rettet mot statlige høgskoler og private høgskoler med institusjonsakkreditering.SHP-satsingen er finansiert av midler over Kunnskapsdepartementets budsjett og har pågått siden 2002. Seks utlysninger av midler har vært gjennomført siden starten, og om lag 450 millioner kroner er fordelt til 76 prosjekter innenfor en stor bredde av fagområder. I denne prosjektkatalogen finnes korte beskrivelser av alle de 76 prosjektene som er finansiert av SHP. Hensikten er at alle som er interessert, kan finne nærmere omtale av prosjektene, hvem som utfører forskningen og hvor det er mulig å finne ytterligere opplysninger om de enkelte prosjektene.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212031715

Tema

utdanning og forskning