Last ned som PDF

49 sider

3.76 MB

Forsiden av dokumentet Grønn omsorg i Vestfold : tilrettelagt sysselsetting for mennesker med psykiske lidelser

Evaluering

Grønn omsorg i Vestfold : tilrettelagt sysselsetting for mennesker med psykiske lidelser en brukerorientert evaluering med fokus på personlig utvikling og livskvalitet, forbedringer - økonomiske analyser - videreutvikling

Fem gårder i Vestfold tilbyr en bestemt type arbeidsplasser til mennesker som er/har vært behandlingsmottakere i psykiatrien. Det dreier seg om arbeid av forskjellig art. Rapporten har tre hovedhensikter: å dokumentere hvilke resultater som er skapt, å drøfte og forklare resultatene, og å komme med forslag som kan føre til forbedringer. Rapporten skal holde forskningsmessig metodiske mål. Bakgrunnsmaterialet for evalueringsrapporten er untervjuer med 26 av 27 brukere og fire av 28 tidligere brukere.

Publisert

Eier

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Utgiver

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Utfører

Senter for egenutvikling

Forfattere

Kristin Tafjord Lærum, Even Lærum og Øyvind Sørbrøden

Språk

norsk (bokmål)