Last ned som PDF

106 sider

0.97 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene

Evaluering

Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene

Evalueringen gir en vurdering av hvordan dagens styrings- og finansieringssystem for forskning i helseforetakene har fungert etter sykehusreformen, herunder en evaluering av dagens delvis resultatbaserte finansieringssystem for forskning som ble innført i 2004. Hovedinntrykket fra evalueringen er at sektoren er fornøyd med dagens finansieringssystem og ikke ønsker store endringer i systemet. Evalueringen omfatter en beskrivelse av utviklingen på ulike indikatorer for aktivitet og ressursbruk til forskning i perioden 2002-2008. Den omfatter også en vurdering av i hvilken grad dagens finansieringsmodell og vektingssystem for henholdsvis vitenskapelige artikler, doktorgrader og internasjonalt samarbeid understøtter de mål som er satt for forskning i helseforetakene, herunder nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Videre undersøkes det om dagens finansieringssystem understøtter ønsket omfang av medisinsk og helsefaglig forskning, og en vurdering av hvordan finansieringen av denne kan ivaretas uten at dette går ut over bevilgningene til pasientbehandling. Det gis også en beregning og vurdering av mulige geografiske fordelingseffekter av dagens finansieringsmodell for forskning, herunder hvordan forholdet mellom ramme- og aktivitetsbasert finansiering og ulike vektingssystemer kan gi ulik regional uttelling. Det beregnes ulike modeller for endringer av dagens finansieringssystem for forskning i helseforetakene.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Jorid Kalseth, Eva Lassemo og Tarald Rohde

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-14-04789-9