Last ned som PDF

19 sider

2.32 MB

Forsiden av dokumentet Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011

Studie

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011 Region midt

1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene i Region midt 2011.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Ragnar Masdal

Språk

norsk (bokmål)