Last ned som PDF

100 sider

5.21 MB

Forsiden av dokumentet Rensing av vann fra veg og anlegg

Statusrapport

Rensing av vann fra veg og anlegg En sammenstilling av metoder og praksis i 12 land

I denne undersøkelsen er det innhentet informasjon om forvaltningspraksis og tekniske løsninger for håndtering av vann fra veganlegg og drift fra 12 land.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Arnt-Olav Håøya og Ragnar Storhaug

Språk

norsk (bokmål)