Last ned som PDF

39 sider

0.94 MB

Forsiden av dokumentet Kommunale helse- og omsorgstjenester 2019

Kartlegging

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2019 Statistikk fra Kommunalt pasient- og brukerregister (IPLOS)

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), etablert i 2017, inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Denne rapporten sammenstiller data rapportert til Kommunalt pasient- og brukerregister med IPLOS-melding. Det blir derfor brukt betegnelsen KPR (IPLOS) for å definere delen av KPR vi omtaler i rapporten. Områder som f.eks. fastleger, legevakt eller ortopedi, omtales ikke i denne rapporten.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg